AktualnoPodpora za podjetjaProjekt YESDownloadsKontakt
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Projekt YES

Predovšetkým pre MSP je zapojenie mladých ľudí do pracovného procesu vždy veľkou výzvou. Mnoho mladých ľudí  často predčasne opustilo školu, prepadlo pri odbornom vzdelávaní a majú často sociálno - ekonomické alebo osobné problémy  a sú znevýhodnení.

YES ponúka tréningy,  podporu a možnosti pre zamestnanie takýchto mladých ľudí.

YES je európsky project do ktorého je zapojených 8 partnerov špecializovaných na vzdelávanie dospelých.  Projekt sa začal v novembri 2007 a bude ukončený v októbri 2009 a je financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Celoživotného vzdelávania. Je postavený na kombinácii výsledkov projektov EuroJobMediator a ADEC - Adult Educator in Company, výsledky oboch sú veľmi užitočné ako zdroje pre pomoc pri zamestnávaní mladých ľudí.

YES je určený pre náborových pracovníkov, ktorí vyberajú mladých ľudí do svojich firiem, mentorov a interných trénerov pre učňov ako aj pre starších pracovníkov, ktorí zaúčajú mladých ľudí v MSP.