Důležité informacePodpora pro MSPProjekt YESKe staženíKontakt
  Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

  Důležité informace

  Workshop for SME and training organisations

  9 July 2008, Hukvaldy, North Moravia, Czech Republic
  The project YES was presented, interviews were held and people were deeply interested in the topic and envisaged products of the project YES.
  picture

   

  Conference on the European Social Fund (ESF): "Contribution to the Inclusion of Young People into the Labour Market"

  11 - 12 June 2008, Maribor, Slovenia
  This conference gives the chance for continued debate on the issue of youth and the future development of the European Social Fund, especially how the fund can most effectively contribute to permanent and efficient addressing of the issues the young face nowadays, namely the transition from the level of education to labour market, raising the level of education and qualification of youth, lowering the level of early school leavers and the social inclusion of youth. One of the main bases of this debate is the Communication "Promoting young people's full participation in education, employment and society" of the Commission of the European Communities.
  Conference Programme (EN)
  Press release (EN)

   

  Conference and Exhibition Employment Week

  11 - 12 June 2008, Brussels, Belgium
  The objective of this 15th annual conference and exhibition titled "Adapting to change - making Europe a prosperous labour market" is to learn more about today's employment trends and initiatives how to manage the demands of global competition and demographic change by hearing the different stakeholders' views and concrete and practical case-studies.
  Website (EN, DE, FR): http://www.employmentweek.com/

   

  Festival Jiná Realita (Another Reality)

  12 - 14 June 2008, Hradec Králové, Czech Republic
  The Czech project partner METER Silesia presented there the project YES both to other training organisations and to young people who visited this event.

   

  Final conference of the project Podnikavá žena (Female in Business)

  29 May 2008, Ostrava, Czech Republic
  The conference was visited by tens of owners and recruiters of SMEs from the whole Czech Republic. They got the infrmation ob the project YES and were invited to the testing of the course.

   

  Growing Mentoring & Coaching in Scotland - Realising Our Potential

  21 - 22 May 2008, The Scottish Youth Theatre, Glasgow, UK
  This Conference was organised for mentoring and coaching practitioners who want to increase the profile, access and delivery of high quality Mentoring and Coaching. The Czech YES project partner presented YES and distributed information material at this conference.
  Conference Flyer: http://www.scottishmentoringnetwork.co.uk/uploads%5Cdocuments%5CConferenceFlyerMay2007.pdf

   

  Konference "Jobs for Youth - Prosperity for All" (“Práce pro mladé – prosperita pro všechny”)

  24. – 25. dubna 2008, Brdo, Slovinsko
  Tato konference bude zaměřena především na mladé lidi a možnosti jejich uplatnění v atypických zaměstnáních, možnosti mobilit, propojení pracovního trhu a vzdělávání a také na slaďování studijního a rodinného života.

   

  První meeting

  22. – 23. listopadu 2007, Salzburg, Rakousko
  Na začátku projektu se všichni partneři setkali v Salzburgu, za účelem diskuze a naplánování společného postupu.

   

  Konference "Jugendbeschäftigung in der Europa Region Mitte. Neue Chance - Neue Wege"

  15. – 16. listopadu 2007, Rakousko
  Tato trilaterální konference s názvem „Zaměstnávání mladých lidí ve Střední Evropě. Nové šance – nové možnosti“ byla zaměřena na zaměstnávání mladých v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku. Na konferenci proběhla výměna informací a diskuze o opatřeních na trhu práce, o pilotních projektech a úspěšných a inovativních politikách na trhu práce. Krom zástupců ministerstev práce dostali slovo také tvůrci politik zaměstnanosti, sociální partneři a účastníci mezinárodních projektů. Projekt YES byl na této konferenci představen a setkal se s velkým zájmem účastníků.