Důležité informacePodpora pro MSPProjekt YESKe staženíKontakt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt YES

Zvláště pro malé a střední podniky (MSP) je přijímání mladých lidí často velkou výzvou. Mnoho mladých uchazečů je z řad těch, kteří nedokončili vzdělání a jsou často společensko-ekonomicky a / nebo osobně znevýhodněni.

YES nabízí vzdělávání a podporu pro zaměstnávání a začleňování těchto mladých lidí.

YES je evropský projekt, zahrnující osm partnerských institucí – specialistů na vzdělávání dospělých. Projekt běží od listopadu 2007 do října 2009 a je financován Programem celoživotního učení Evropské komise. Rozvíjí a kombinuje výsledky předchozích projektů „EuroJobMediator“ a „ADEC – Adult Educator in Company“, které vyvinuly užitečné nástroje pro lidi, kteří se zabývají zaměstnáváním mladých lidí.

YES je určen personalistům, kteří vybírají mladé lidi a uvádějí je do společnosti, dále mentorům, vnitropodnikovým vzdělavatelům, instruktorům a dalším nadřízeným v MSP.