AktualnoPodpora za podjetjaProjekt YESDownloadsKontakt
  Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

  Aktualno

  ŠOS in ZRSZ podpisala Dogovor o sodelovanju na področju spodbujanja zaposlovanja mladih

  Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) sta danes podpisala dogovor o sodelovanju na področju spodbujanja zaposlovanja mladih, ki predstavlja formalen korak k skupnemu reševanju problematike brezposelnosti mladih.
  http://www.studentska-org.si/?q=node/view/453
  http://www.radioaktual.si/?mod=aktualno&action=viewOne&ID=7953

   

  Konferenca o Evropskem socialnem skladu: "Prispevek Evropskega socialnega sklada k vključevanju mladih na trg dela"

  11. in 12. junija 2008 v Mariboru
  Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo vodi minister dr. Ivan Žagar, je kot organ upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 11. in 12. junija 2008 v Mariboru organizirala konferenco o Evropskem socialnem skladu z naslovom "Prispevek Evropskega socialnega sklada k vključevanju mladih na trg dela".
  Konferenca je potekala v času, ki ga zaznamuje učinkovit gospodarski in socialni razvoj Evropske unije in je obravnavanje tematike o mladih in trgu dela bistvenega pomena za Slovenijo in druge države članice. Spremembe v gospodarstvu in družbi so hitre, prilagajati pa se jim je mogoče le z nenehnim izobraževanjem in pridobivanjem novih znanj, kar je tudi najboljše zagotovilo za uspešen vstop na trg dela in obstoj na njem.
  Prispevki predavateljev, odziv udeležencev, razgovori v formalnem delu in medsebojni pogovori v neformalnem delu konference, zlasti pa problemi in odziv mladih na zadnji okrogli mizi v okviru konference, so potrditev, da je obravnavana tematika nadvse aktualna, razprava o tem pa še kako zaželena in potrebna pri iskanju odgovorov na izzive v prihodnjem obdobju. Čee želimo dati mladim ustrezno mesto v družbi, izkoristiti njihov intelektualni in delovni potencial ter uresničiti cilje, zapisane v temeljnih nacionalnih in evropskih dokumentih, vključno z lizbonsko strategijo, moramo sprejeti določene konkretne ukrepe. Eden od pomembnejših instrumentov, ki nam to omogoča, je Evropski socialni sklad - najstarejši evropski sklad, ki je na voljo državam članicam za razvoj človeških virov in s tem tudi za reševanje problematike mladih, predvsem za lažje in učinkovitejše vključevanje mladih na trg dela.
  Več na: http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Press_Releases/June/0612SVLR_Konferenca.html

   

  Conference and Exhibition Employment Week

  11 - 12 June 2008, Brussels, Belgium
  The objective of this 15th annual conference and exhibition titled "Adapting to change - making Europe a prosperous labour market" is to learn more about today's employment trends and initiatives how to manage the demands of global competition and demographic change by hearing the different stakeholders' views and concrete and practical case-studies.
  Website (EN, DE, FR): http://www.employmentweek.com/

   

  Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb za leto 2008

  6. junij 2008
  Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 6. junija 2008, v Uradnem listu RS, številka 2008, objavil Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb za leto 2008, (javni razpis v pdf obliki)
  Predmet instrumenta je subvencioniranje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki so mlajše od 25 let oz. iskalci prve zaposlitve in ki so pred manj kot dvema letoma pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 3.700,00 EUR za posamezno delovno mesto in se izplača na podlagi dokazil o zaposlitvi brezposelne osebe. Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem razpisu. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne območne službe Zavoda do 12. ure dne 30. 6. 2008 oz. do 12. ure dne 10. 9. 2008.
  Razpisno dokumentacijo (v pdf obliki), ki je na voljo na tej spletni strani, prijavitelji lahko dvignete tudi osebno v vložišču pristojne Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje v času uradnih ur.
  http://www.ess.gov.si/SLO/Dejavnost/JavniRazpisi/06-06-08Mladi/06-06-08Mladi.htm

   

  Growing Mentoring & Coaching in Scotland - Realising Our Potential

  21 - 22 May 2008, The Scottish Youth Theatre, Glasgow, UK
  This Conference was organised for mentoring and coaching practitioners who want to increase the profile, access and delivery of high quality Mentoring and Coaching. The Czech YES project partner presented YES and distributed information material at this conference.
  Conference Flyer: http://www.scottishmentoringnetwork.co.uk/uploads%5Cdocuments%5CConferenceFlyerMay2007.pdf

   

  Konferenca "Zaposlitev za mlade „ź prihodnost za vse"

  24. - 25. april 2008, Brdo, Slovenija
  Glavni poudarek te konference bo na področjih: mladi in netipične zaposlitve, mladi in mobilnost, povezovanjetrga delovne silein izobraževanja, ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

   

  Začetno srečanje

  22. - 23. november 2007, Salzburg, Avstrija
  Ob začetku projekta so se vsi partnerji zbrali v Salzburgu in se dogovorili o skupnem poteku delovanja.

   

  Konferenca " Zaposlovanje mladih v osrednji Evropi. Nove priložnosti ─ nove poti."

  15. - 16. november 2007, Avstrija
  Na tej trilateralni konferenci o trgu dela in zaposlovanja "Zaposlovanje mladih v osrednji Evropi. Nove priložnosti ─ nove poti." je bila osrednja tema zaposlovanje mladih v Avstriji, na Slovaškem in na Madžarskem. Udeleženci so izmenjali informacije o ukrepih politike zaposlovanja in o pilotskih projektih, ter razpravljali o priložnostih za uspešno aktivno in inovativno politiko trga delovne sile. Poleg predstavnikov ministrstev za delo so v razpravi sodelovali tudi akterji v politiki trga delovne sile, socialni partnerji in predstavniki transnacionalnih projektov. Udeleženci konference so z zanimanjem sprejeli predstavitev projekta YES.