HighlightsHulp voor het MKBHet project YESDownloadsContactgegevens
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoorde-lijkheid voor deze mededeling ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Het project YES

Vooral bij het MKB is het inzetten van jongeren vaak een grote uitdaging. Veel jonge sollicitanten zijn vroegtijdige schoolverlaters, hebben geen beroepsopleiding of training afgerond, en verkeren vaak sociaal-economisch en/of persoonlijk in een achterstandspositie.

YES biedt training en ondersteuningsmogelijkheden aan voor de werkgelegenheid en introductie van deze jongeren.

YES is een Europees project met 8 partner instanties die gespecialieerd zijn in het opleiden van volwassenen. Het project loopt van november 2007 tot oktober 2009 en wordt gefinancieerd met de steun van de Europese Commissie's "Programma: een leven lang leren". Het bouwt en combineert op de resultaten van voorafgaande projecten EuroJobMediator en ADEC (Adult Educator in Company), die beiden waardevolle bronnen leveren in het jongerenwerkgelegenheidprocess.

YES richt zich op wervings- en selectiefunctionarissen (recruiters) die sollicitanten aannemen en hen introduceren in het bedrijf, Mentoren, bedrijfsinterne begeleiders van stagiaires, instructeurs, of andere senior personeelsleden die toezicht houden op het functioneren van de jongeren in het MKB.