Zvýraznené odkazyPomoc pre MSPYES ProjektNa stiahnutieKontakt
  Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto dokumente.

  Zvýraznené odkazy

  Project YES was presented for owners and managers of the small companies in the city Prievidza. 3 companies from building industry, 2 companies are from security sector. Project was very interesting because in all comanies have problems with young people after schools leaving.- 3. of September.

  Juraj Dúbrava, director of TRANSFER Slovensko presented the project YES for small company HORSONA - print industry for 2 owners and managers - 28 of August.

  Discussion with Business innovation in Bratislava (BIC) responsible director - which is focusing on HR specialist, mentors and owners of companies on the field education and training for SMEs 8. of August.

   

  Conference on the European Social Fund (ESF): "Contribution to the Inclusion of Young People into the Labour Market"

  11 - 12 June 2008, Maribor, Slovenia
  This conference gives the chance for continued debate on the issue of youth and the future development of the European Social Fund, especially how the fund can most effectively contribute to permanent and efficient addressing of the issues the young face nowadays, namely the transition from the level of education to labour market, raising the level of education and qualification of youth, lowering the level of early school leavers and the social inclusion of youth. One of the main bases of this debate is the Communication "Promoting young people's full participation in education, employment and society" of the Commission of the European Communities.
  Conference Programme (EN)
  Press release (EN)

   

  Conference and Exhibition Employment Week

  11 - 12 June 2008, Brussels, Belgium
  The objective of this 15th annual conference and exhibition titled "Adapting to change - making Europe a prosperous labour market" is to learn more about today's employment trends and initiatives how to manage the demands of global competition and demographic change by hearing the different stakeholders' views and concrete and practical case-studies.
  Website (EN, DE, FR): http://www.employmentweek.com/

   

  Growing Mentoring & Coaching in Scotland - Realising Our Potential

  21 - 22 May 2008, The Scottish Youth Theatre, Glasgow, UK
  This Conference was organised for mentoring and coaching practitioners who want to increase the profile, access and delivery of high quality Mentoring and Coaching. The Czech YES project partner presented YES and distributed information material at this conference.
  Conference Flyer: http://www.scottishmentoringnetwork.co.uk/uploads%5Cdocuments%5CConferenceFlyerMay2007.pdf

  Discussion with Journal "Manager" responsible director - which is focusing on HR specialist, mentors and owners of companies on the field education and training. - 14. of May 2008 - possibilty to inform all members and other peoaple about the project. 

   

  Konferencia "Práca pre mladých - Prosperita pre všetkých"

  24-25 Apríl 2008, Brdo, Slovinsko.
  Zámerom konferencie je poukázať na umiestňovanie mladých v atypických zamestnaniach, na mobilitu mladých, prepojenie medzi trhom práce a vzdelávaním,  a rovnováhou medzi zamestnaním a rodinným životom.

  Project YES was presented on the meeting of the board of the Slovak Chamber of Commerce and Industry in Bratislava on 21 April 2008.

  Juraj Dúbrava, director of TRANSFER Slovensko presented the project YES for "Slovak Association for Human Resources Management and Development (SAHRMD)", presentation was on 17. of March for Mrs. Žatkuliakova - director of this Association

   

  Úvodné stretnutie projektu

  22-23 November 2007, Salzburg, Rakúsko
  Projekt sa začal úvodným stretnutím partnerov v Salzburgu za účelom prediskutovať ďalší spoločný postup pri príprave jednotlivých projektových aktivít.

   

  Konferencia "Zamestnávanie mladých v strednej Európe. Nové šance – Nové cesty"

  15-16 November 2007, Rakúsko
  Počas tohoto trojstranného trhu zamestnávania bolo v centre pozornosti zamestnávanie mladých v Slovensku, Rakúsku a Maďarsku. Diskutovalo sa o pilotných  projektoch a možnostiach pre mladých v rámci politiky aktívneho a inovatívneho trhu práce a ukazovateľoch zamestnanosti. Zúčastnili sa predstavitelia jednotlivých Ministerstiev, trhov práce, sociálni partneri a reprezentati rôznych medzinárodných projektov. YES-projekt bol prezentovaný a veľmi zaujal všetkých účastníkov.